Zásílání novinek
Doporučtě nás
Možnosti platby
V našem e-shopu můžete zvolit platbu:

Bankovním převodem Na dobírku (po dohodě)
banner

Výrobky

Na této stránce jsou uvedeny krátké technické popisy vybraných skupin výrobků, které nabízíme. Uvedené popisy blíže objasňují účel použití výrobků a některé jejich klíčové vlastnosti. Popisy jsou řazené postupně za sebou tak, jak se objevují v E-Shopu

E-Shop obsahuje kompletní výrobní program firmy Victron Energy s více než 400 výrobky ve 20-ti kategoriích, který je svým obsahem nejrozsáhlejší v celé Evropě.

 
 
10000 Střídače Phoenix Inverter 12/24/48V DC, Střídače Phoenix Inverter Compact 12/24V DC
 
Phoenix Inverter jsou výkonné DC-AC střídače s čistě sinusovým výstupním napětím, dosahují vysoký špičkový výkon a vysokou účinnost. Na rozdíl od řady střídačů Phoenix Multiplus nejsou střídače Phoenix Inverter vybavené nabíječkou baterie, ani UPS-funkcí a nemají zabudované unikátní funkce PowerAssist a PowerControl. střídače jsou zabudované v kompaktním hliníkovém krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 180VA-5000VA, 230V, 50Hz. Kombinace vysokofrekvenční a nízkofrekvenční technologie, zaručuje dosažení nejlepších výsledků z obou technologií. Ve spojení s vhodnou nabíječkou jsou střídače Phoenix Inverter vhodné pro realizaci ostrovních (off-grid) a záložních (back-up) systémů.
 
Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení
Až 6 střídačů řady Phoenix Inverter 1200-5000VA může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si dále pozorně přiložené katalogové listy a manuály.
 
11000 Střídače Phoenix MultiPlus 12/24/48V DC, Střídače Phoenix MultiPlus Compact 12/24V DC
 
Phoenix MultiPlus jsou výkonné DC-AC střídače /invertory/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou a ultra rychlým přepínačem napájecí smyčky /bypass/ s UPS-funkcí. Střídače jsou zabudované v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA, 230V, 50Hz. Střídače Phoenix MultiPlus jsou mimořádně vhodné pro realizaci ostrovních (off-grid) a záložních (back-up) systémů, kde je třeba při přepínání z jednoho zdoje např. veřejná síť na provoz z baterie dodržet nepřerušené napájení (doba přepnutí pod 20msec.).

Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (UPS-funkce)
V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v Multi/MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /doba kratší než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení (UPS-funkce).

PowerControl – funkce pro zvládnutí omezeného proudu generátoru nebo el. přípojky
Střídač MultiPlus má velmi výkonnou nabíječku baterií. Z toho důvodu by mohl odebírat z generátoru nebo z místní el. přípojky značný proud. S ovládacím panelem Multi Control může být nastaveno omezení maximálního proudu z generátoru nebo místní el. přípojky. MultiPlus měří proud odebíraný zátěží a pokud je nižší než maximální proud, původně nastavený na ovládacím panelu Multi Control, použije tento proudový rozdíl pro nabíjení záložní baterie tak, aby nedošlo k přetížení těchto zdrojů.
 
PowerAssist – unikátní funkce na posílení výkonu generátoru nebo místní el. přípojky
Tato funkce dále rozvíjí princip řízení omezeného proudu zdroje /PowerControl/ o další dimenzi a to tím, že dovoluje střídači MultiPlus „doplnit“ zátěži (připojenému spotřebiči) chybějící výkon generátoru nebo místní el. přípojky. Špičkový výkon je často požadovaný pouze na omezenou dobu. Střídač MultiPlus zajistí, aby byl chybějící výkon generátoru nebo místní el. přípojky ihned doplněný z baterie. Když dojde následně ke snížení požadovaného výkonu např. bude vypnut vařič nebo pračka, přebytečný výkon právě připojeného zdroje (generátoru nebo místní el. přípojky) je použit pro opětovné nabíjení baterie. Pozn.: výkon elektrické přípojky by měl být min. 25 % a výkon generátoru by měl být nejméně 75 % hodnoty jmenovitého výkonu střídače MultiPlus.

Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení
Až 6 střídačů řady MultiPlus 3000-10000 může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si dále pozorně přiložené katalogové listy a manuály.
 
11000 Střídače Quattro 12/24/48V DC
 
Quattro jsou velmi výkonné DC-AC střídače s čistě sinusovým výstupním napětím o výkonu 3000VA-10000VA, 230V, 50Hz se sofistikovanou adaptivní nabíječkou baterie a ultra rychlým přepínačem napájecí smyčky /bypass/ s UPS-funkcí. Quattro může být připojeno na 2 nezávislé zdroje střídavého napětí, např. k místní el. přípojce v přístavu nebo v kempu a k záložnímu generátoru včetně FVE nebo ke 2 generátorům. Quattro připojí zátěž vždy k aktivnímu zdroji. Střídače Quattro jsou mimořádně vhodné pro realizaci nejvýkonnějších ostrovních (off-grid) a záložních (back-up) systémů se dvěma nezávislými zdroji.

PowerControl – funkce pro zvládnutí omezeného proudu generátoru nebo el. přípojky
Střídač Quattro má velmi výkonnou nabíječku baterií. Z toho důvodu by mohl odebírat z generátoru nebo z místní el. přípojky značný proud. S ovládacím panelem Multi Control může být nastaveno omezení maximálního proudu z generátoru nebo místní el. přípojky. Quattro měří proud odebíraný zátěží a pokud je nižší než maximální proud, původně nastavený na ovládacím panelu Multi Control, použije tento proudový rozdíl pro nabíjení záložní baterie tak, aby nedošlo k přetížení těchto zdrojů.
 
PowerAssist – unikátní funkce na posílení výkonu generátoru nebo místní el. přípojky
Tato funkce dále rozvíjí princip řízení omezeného proudu zdroje /PowerControl/ o další dimenzi a to tím, že dovoluje střídači Quattro „doplnit“ na zátěži (připojený spotřebič) chybějící výkon generátoru nebo místní el. přípojky, který je omezený buď max. výkonem generátoru nebo předřazeným proudovým jističem. Špičkový výkon je často požadovaný pouze na omezenou dobu. Střídač Quattro zajistí, aby byl chybějící výkon generátoru nebo místní el. přípojky ihned doplněný z baterie. Když dojde následně ke snížení požadovaného výkonu např. bude vypnut vařič nebo pračka, přebytečný výkon právě připojeného zdroje (generátoru nebo místní el. přípojky) je použit pro opětovné nabíjení baterie. Pozn.: výkon elektrické přípojky by měl být min. 25 % a výkon generátoru by měl být nejméně 75 % hodnoty jmenovitého výkonu střídače Quattro.

Dva střídavé /AC/ výstupy
Hlavní výstup střídače Quattro nemá odpínací funkci. V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo odpojení místního napájení, hlavního nebo záložního generátoru, Quattro okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle (doba kratší než 20 msec.), že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení (UPS-funkce).
Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, pokud je přítomné napětí na jednom ze vstupů Quattra. Spotřebiče, které nemají zatěžovat baterii, jako jsou např. chladicí jednotky nebo el. boilery apod., mohou být připojeny k tomuto druhému výstupu, čímž se reguluje odběr proudu z baterie.
 
Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního chodu
Až 6 střídačů řady Quattro mohou pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. Spojením tří střídačů Quattro je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně přiložené katalogové listy a manuály.
 
11000 Střídač EasyPlus 12V DC / 1600 / 70
 
Phoenix EasyPlus 12V DC je multifunkční energetický systém o výkonu 1600VA, sestávající z výkonného DC-AC střídače s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou baterie 70A, ultra rychlým přepínačem napájecí smyčky /bypass/ s UPS-funkcí a malou integrovanou rozvodnicí. Celý EasyPlus je zabudovaný v kompaktním hliníkovém krytu.

Střídače EasyPlus jsou rovněž vybavené unikátními funkcemi jako střídače MultiPlus a Quattro tj.
PowerControl, PowerAssist.
Tento systém byl navržen pro uživatele, kteří si chtějí užít komfortu tohoto systému a nechtějí zbytečně ztrácet čas instalací samostatných komponent obtížnějšími technologickými postupy. Střídač obsahuje na výstupu proudový chránič 30mA a dva jističe pro 16A. Střídače EasyPlus jsou vhodné pro instalace do pojízdných dílen, servisních vozů, sanitek, off-road a safari vozidel, ale i pro realizaci menších ostrovních (off-grid) a záložních (back-up) systémů apod.
 
12000 Nabíječky baterií Blue Power, krytí IP20 / IP65-67
 
Nabíječky baterií Blue Power s krytím IP20
Univerzální vstup: 90-265V AC /stříd./ nebo 90-350V DC /s.s./
Nabíječky pracují při jakémkoli shora uvedeném napětí.
Adaptivní 4-stupňová nabíjecí charakteristika: rychlé nabíjení /bulk/ – vyrovnávací nabíjení /absorption/ – udržovací nabíjení /floating/ – skladovací nabíjení /storage/.
 
Nabíječky baterií Blue Power mají v sobě instalované mikroprocesorové řízení „adaptivního“ nabíjení pro olověné (VRLA) bezúdržbové AGM nebo GEL baterie pro startovací, trakční, staniční, záložní (back-kup) a ostrovní (off-grid) systémy. Adaptivní technologie automaticky optimalizuje nabíjecí proces v závislosti na způsobu jakým je baterie používána.
 
Nabíječky baterií Blue Power s krytím IP67
Kompletně zapouzdřené, vodotěsné, odolné proti vibracím a proti vznícení. Voda, olej ani nečistoty nezničí nabíječku Blue Power. Pouzdro je vyrobeno z hliníkového odlitku a elektronika je zalitá v pryskyřici.
 
12400 Nabíječky baterií Centaur 12/24 Volt
 
Nová řada skutečně „světových“ nabíječek baterií Centaur je vybavena universálním napěťovým vstupem. Obecné plnění světových norem a příslušných vstupních a výstupních napětí jsou základní vlastností nové řady Centaur.
 
Vzhledem k certifikace CE pro Evropu a UL pro Spojené státy, disponují nabíječky řady Centaur schopností automatického nastavení vstupu v rozsahu 90-265V AC, 50/60Hz, což znamená, že mohou být nasazeny kdekoli na světě.
Na rozdíl od nabíječek jiných výrobců, které jsou vybaveny také univerzálními vstupy, zajišťují nabíječky Centaur v celém specifikovaném napěťovém rozsahu plný jmenovitý výkon. Nabíječky Centaur pracují také při stejnosměrném vstupním napětí 90-400V DC, čímž mohou zajišťovat funkci prvotřídního nabíjecího DC-DC konvertoru např. v dieselelektrických systémech.
 
Další funkce zahrnují: plně automatická třístupňová nabíjecí charakteristika, která zaručí, že baterie jsou vždy plně nabité, dále tři (3) od sebe oddělené výstupy pro různé konfigurace baterií tak, aby je bylo možné nezávisle použít pro většinu typických bateriových systémů. Řada Centaur zahrnuje modely 12V a 24V od 16A až do 100A.
 
Skutečnost, že tatáž nabíječka je vhodná pro jakoukoli jachtu nebo loď, bez ohledu na to pro který trh je tato určena nebo kam se s ní vyjede, je výhodná jak pro firmy pracující v jachtařském a loďařském průmyslu tak i pro vlastníky těchto lodí.
 
Nová řada Centaur je kompaktní, konkurenčně schopná a kompatibilní kdekoli na světě, kde bude použita pro olověné (VRLA) bezúdržbové AGM nebo GEL baterie pro startovací, trakční, staniční, záložní (back-kup) a ostrovní (off-grid) systémy.
 
12500 Nabíječky baterií Phoenix 12/24 Volt
 
Nabíječky Phoenix zajišťují „adaptivní“ 4-stupňovou nabíjecí charakteristiku: rychlé nabíjení /bulk/– vyrovnávací /absorption/ – udržovací /floating/- skladovací nabíjení /storage/. Nabíječky mají dva výstupy s možností zatížení jmenovitým proudem a jeden výstup 4 A (určený pro dobíjení startovací baterie) a univerzální napěťový vstup 90-265V, 50/60Hz.
 
Nabíječky Phoenix mají v sobě instalované mikroprocesorové řízení nabíjení, které může být nastaveno tak, aby vyhovovalo pro olověné (VRLA) bezúdržbové AGM nebo GEL baterie různých startovacích, trakčních, staničních, záložních (back-kup) a ostrovních (off-grid) systémů. Adaptivní technologie automaticky optimalizuje nabíjecí proces v závislosti na způsobu jakým je baterie používána.
 
12600 Nabíječky baterií Skylla TG 24/48 Volt
 
Nabíječky Skylla /v manuálech označované pro některé proudy a napětí jako Pallace nebo Titan/, mají jeden výstup, který dodává jmenovitý proud a druhý výstup pro 4 A (určený pro dobíjení startovací baterie). Nabíječky Skylla pro 48V mají jen jeden výstup.
Nabíjecí napětí může být nastaveno tak, aby vyhovovalo jakémukoli systému olověných (VRLA) bezúdržbových AGM nebo GEL baterií startovacích, trakčních, staničních, záložních (back-kup) a ostrovních (off-grid) systémů. Vstupní napětí je 230V, 50/60Hz.
Nabíjecí napětí může být měřeno přímo na svorkách baterie z důvodu kompenzace úbytku napětí na přívodních kabelech. Externí senzor umožní měřit teplotu baterie a tím příslušně kompenzovat nabíjecí napětí na svorkách.
 
13000 Oddělovací transformátory 1800 VA / 3600 VA / 7000 VA
 
Jsou nepostradatelné v profesionálních námořních energetických systémech.
Zamezují elektrogalvanické korozi kovových částí lodí např. hliníkových boků lodí a pracují jako zařízení zajišťující bezpečný elektrický systém jachty nebo lodě. Z důvodu minimální hlučnosti vinutí a vysoké účinnosti se používá toroidní technologie vinutí. Měkký náběh proudu v oddělovacím transformátoru zajistí, že se proudově omezený jistič dimenzovaný např. do 10A v elektrické přípojce v přístavu nebo kempu při připojení velkých spotřebičů vzniklým nárazovým (rozběhovým) proudem neodpojí.
 
14000 DC-DC konvertory Orion 12/24/48/96/110 Volt
 
Pravděpodobně se jedná o nejširší sortiment konvertorů na trhu. Vyrábí se modely bez GO /bez galvanického oddělení/ i modely s GO /s galvanickým oddělením/ vstupu a výstupu. Jejich uplatnění je však velmi široké.
V automobilovém a lodním průmyslu je v posledních letech zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. bezdrátové telefony nebo automobilové hi-fi systémy, navigační a radiové příslušenství navrhovaná téměř výhradně na 12V DC, nabízíme DC-DC konvertory Orion /jinak také i měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24V DC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak. Konvertory však zvládají i značně vyšší DC napětí jako např. 110V/12V, 110V/24V apod.
 
15100 Přepínače Filax
 
Přepínače Filax byly vyvinuté pro ultra rychlé přepínání napájení u citlivých přístrojů jako např. počítačů nebo moderní audiovizuální a zábavné techniky z prioritního AC zdroje na druhý alternativní zdroj. Typickým prioritním zdrojem je elektrická rozvodná síť, generátor nebo jiný alternativní zdroj např. fotovoltaická elektrárna (FVE), místní el. přípojka např. v přístavu nebo v kempu. Typickým alternativním zdrojem je DC-AC čistě sinusový střídač /invertor/.
 
Z důvodu velmi vysoké rychlosti přepnutí, která je nižší než 20 msec. budou citlivé přístroje a zařízení pokračovat v činnosti bez přerušení. Filax však není určen pro nepřerušitelné napájení velikých domácích spotřebičů jako jsou např. pračky nebo elektrické motory /důvodem jsou příliš velké záběrové proudy/.
 
15200 Přepínače napájení PowerMan
 
Přepínače napájení PowerMan s jedním nebo s několika paralelně pracujícími střídači řady Multi/MultiPlus jsou ideální pro zajištění nepřerušitelné dodávky elektrické energie.
 
Přepínače PowerMan zaručují hladké přepnutí (přenos) elektrické energie z jednoho nebo více prioritních AC zdrojů na spotřebič, který pracuje s jedním nebo několika paralelně řazenými sinusovými střídači Multi/MultiPlus. Vestavěné monitorování AC proudu zajistí, že bude zachována funkčnost řízení výkonu všech střídačů Multi/MultiPlus. Přepínače PowerMan se používají tam, kde postačuje nižší přepínací rychlost mezi 2 nezávislými AC zdroji, čímž tak z velké části nahradí vestavěnou funkci, kterou mají jen střídače typové řady Quattro.
 
15200 Pojistkový box ESP DC Link
 
Pojistkový box ESP DC Link zahrnuje všechny stejnosměrné primární ochrany, okruhy pro sledování stavu DC napájení, senzorová propojení apod. v systémových panelech řady ESP v jedné skříňce.
 
Pojistkový box (skříňka) obsahuje:
4 pojistky Mega (2 x 300A, 1x 200A, 1 x 100A) a 1 pojistku Midi (60A). Tato specifikace může být na přání zákazníka i změněna. Pojistky Mega jsou k dispozici od 100 do 500A a pojistky Midi od 30 do 125A.
500A bočník
testovací tlačítko s LED indikátorem pro všech 5 pojistek a varovné LED pro chybnou polaritu
propojovací uzel s pojistkami pro sledování napětí na střídači Multi/MultiPlus a BMV 600S propojení
propojení s pojistkami k elektromagneticky ovládanému odpojovači baterií, který může být ovládán přes panelový systém ESP
propojení konektorů RJ11 a RJ45 do panelového systému ESP
 
17000 VE.Net – Ovládací, monitorovací a řídící systém
 
Nic nemá být komplikované a cílem firmy Victron Energy je zajistit na palubě lodi, v mobilním domě nebo na chatě jednoduchý život a maximální komfort. Užívat si výhod všudy přítomného napájení střídavým proudem o napětí 230V, 50/60Hz a v kteroukoli dobu kdy to potřebujete, vyžaduje sofistikovaný řídící systém. Tento záměr by však byl dost kontraproduktivní, pokud byste pro celou práci potřebovali inženýrský titul.
Komunikační, monitorovací a řídící systém VE.Net vám poskytne jasné a jednoduché informace a možnost ovládání vašeho systému i v případě pokud nejste přítomni. Tuto činnost za vás na zvláštní objednávku specielně za tímto účelem zajistí dodávaný modul Victron Gobal Remote 2 (GSM/GPS) nebo Victron Ethernet Remote (viz. čísla v kategorii 18400).
 
19200 Systémové panely ESP
 
Nové systémové panely ESP jsou určené zejména pro lodní průmysl, mobilní domy, karavany apod. zahrnují základní technologický systém rozvodu elektrické energie. Hlavní systémový panel je srdcem typové řady. Tento zajišťuje sledování AC a DC rozvodů, ovládání střídačů Multi/MultiPlus a ovládání podsvícení stupnic. Další systémové panely ESP zahrnují AC a DC jističe, obecné ovládací prvky a panel VE.Net.
Systémové panely ESP získávají AC napětí a proud z přepínače napájení ESP PowerMan. Přepínač ESP PowerMan zajišťuje automatické přepínání mezi místním zdrojem např. elektrickou přípojkou v přístavu nebo v kempu, mezi hlavním nebo záložním generátorem a mezi střídači Multi/MultiPlus. Pokud je k dispozici pouze časově omezený výkon ze střídače, okruhy s velkými zátěžemi se automaticky odpínají /řízené odpínání velké zátěže/. Přepínač napájení ESP PowerMan se dodává v provedení 20A, 32A a 64A / 230V, 50Hz.
 
22100 Sledovače (indikátory) stavu baterií pro komunikaci po VE.Bus - BMV 60xS
 
Přesné určení hodnoty energie, tj. kolik ještě zbylo energie v baterii není jednoduché. Z důvodu zjištění přesného stavu nabití baterie je nezbytné trvale sledovat faktory, které toto ovlivňují, což je komplexní úkol. Pokud jsou k dispozici přesné informace o stavu nabití baterie /SOC-state of charge /, potom je život podstatně méně komplikovaný. Nepřekvapí vás takové nepříjemné události jako např. neočekávané vybití baterie a umožní vám sledovat stav baterie výrazně lépe podle skutečného stavu než na základě odhadů a domněnek. Je opravdu fascinující jak velkou službu můžete s tak malým zařízením získat.
 
Sledovače stavu baterie BMV 60xS jsou nové vysoce přesné systémy monitorování stavu baterie. Základní funkcí sledování stavu baterie je kalkulace spotřebovaného množství ampér-hodin (Ah), napětí a stavu nabití baterie SOC /state of charge/. Spotřebované nebo nabíječkou dodané Ah jsou počítané integrací okamžitého nabíjecího nebo vybíjecího proudu baterie procházejícího výkoným proudovým bočníkem (do 500A a více) za pomoci tzv. Peukertovy funkce. Jedná se o nejpřesnější monitorovací metodu.
 
Pokud požaduje uživatel trvale zaznamenávat jednotlivé nabíjecí a vybíjecí cykly baterií např. u rozsáhlých ostrovních (off-grid) nebo záložních (back-up) systémů a tyto následně např. v excelu vyhodnocovat, lze použít s výhodou standardně dodávaný software pro záznam a sběr dat DataLink.
 
Základní parametry sledovače BMV 60xS:
- nejvyšší rozlišení: 10mA (0,01A) s 500A bočníkem
- nejnižší spotřeba proudu: 1mA
Sledovače stavu BMV 60xS (BMV 600S, BMV 602S, BMV 600HS) jsou dodávány s bočníkem, 10 metry komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP a se 2 metry instalačního napájecího kabelu k baterii s pojistkou.
 
23100 Oddělovače baterií Argo Diode 80A - 180A
 
Diodové oddělovače baterií Argo Diode umožňují současné nabíjení dvou a více baterií z jednoho alternátoru nebo z jednoho výstupu nabíječky baterie, bez toho aniž by byly baterie vzájemně spojené.
Například vybití hlavní nebo pomocné baterie nezpůsobí vybití startovací baterie. Oddělovače vykazují nízký úbytek napětí z důvodu použití kvalitních Schottkyho diod.
 
23200 Oddělovače baterií Argo FET 100A - 200A
 
Podobně jako u diodových oddělovačů baterií, oddělovače Argo FET umožňují současné nabíjení dvou a více baterií z jednoho alternátoru nebo z jednoho výstupu nabíječky baterie, bez toho aniž by byly baterie vzájemně spojené.
Oproti diodovým oddělovačům baterií, nevykazují oddělovače FET takřka žádný napěťový úbytek. Pokles napětí je při malých proudech nižší než 0,02V a při vyšších proudech se zvýší až na 0,1V.
 
23300 Inteligentní propojovače baterií Cyrix 120A / 225A / 400 A
 
Inteligentní propojovače baterií Cyrix jsou mikroprocesorem řízená výkonová relé, která automaticky propojí 2 baterie paralelně (většinou startovací a větší pracovní baterii), když jedna z nich dosáhla dostatečného napětí (indikující, že baterie již byla dobita) a odpojí jednu z baterií, když napětí poklesne pod úroveň udržovacího /floating/ napětí (indikující, že jedna z baterií je vybitá). Tento systém zaručuje spolehlivost systému, neboť vybíjející se baterie může ohrozit i stav nabití (SOC - state of charge) druhé, pomaleji se vybíjející baterie. Na druhé straně může inteligentní propojovač zajistit paralelní propojení obou baterií (startovací a větší pracovní) na ca. 30 sec. např. za účelem nastartování motoru lodě nebo vozidla, pokud SOC startovací baterie již nepostačuje k rozběhu motoru nebo generátoru.
 
Propojovače baterií Cyrix jsou dobrou náhradou oddělovačů Argo Diod. Jejich hlavní výhodou je, že nevykazují takřka žádný napěťový úbytek a proto nemusí být zvyšováno výstupní napětí nabíjecích alternátorů nebo nabíječek baterií.
 
23500 Ochrany BatteryProtect BP 40A / 60A / 200A
 
Ochrana baterie BatteryProtect automaticky indikuje napětí 12V nebo 24V a dovede odpojit baterii od méně důležitých zátěží předtím, než dojde k jejímu úplnému vybití, které by mohlo způsobit její zničení nebo pokud by dosáhla takové úrovně napětí, s níž by nebyla schopná nastartovat hlavní popř. záložní generátor nebo motor vozidla.
 
24000 Pobřežní propojovací kabely
 
Vodotěsné propojovací přístavní silové kabely se zástrčkou IP67
Zalitý konektor a zástrčka
Indikační LED dioda napětí
Ochranný kryt zástrčky
Zásuvka z nerez oceli s krytem
Standardní délky a proudové hodnoty: 15m - 16A; 25m -16A; 15m - 25A; 25m - 25A; 25m - 32A
 
25000 Alternátory BALMAR pro nabíjení baterií s regulátory nabíjení
 
Prvotřídní řešení světoznámého výrobce alternátorů firmy BALMAR z USA pro nabíjení olověných (VRLA) bezúdržbových AGM, GEL nebo OPzS baterií pro staniční, záložní (back-up) a ostrovní (off-grid) bateriové systémy s jedním nebo více alternátory.
 
Alternátory včetně regulátorů se vyznačují těmito vlastnostmi:
- kompaktní a plně oddělené vysokovýkonné alternátory
- nepřekonatelná flexibilita instalací
- vnitřní regulace „Smart ready“ (pouze alternátory řady-6). Vnitřní regulátor konstantního napětí nemusí být odpojen, pokud je systém propojen s externím regulátorem. Interní regulátor je k dispozici jako záloha, pokud by měl externí regulátor poruchu.
- inteligentní regulátory jsou kompletně zapouzdřené: vodotěsné, odolné proti vibracím a proti vznícení
- paralelní chod 2 alternátorů je možný s pomocí elektronického regulátoru nabíjení „Centerfielder“.
 
28000 Baterie /VRLA AGM, GEL-12V, GEL OPzV-2V / a baterie s tekutým elektrolytem OPzS-2V
 
VRLA AGM baterie: deep discharge, bezúdržbové, 12V, životnost 7-10 let
VRLA GEL baterie: deep discharge, bezúdržbové, 12V, životnost 12 let
VRLA gelové OPzV baterie: deep discharge, bezúdržbové, 2 V na článek: životnost 20 let
OPzS baterie: tubulární elektrody s tekutým elektrolytem, nutná údržba, 2V na článek: životnost: 20 let
 
Bezúdržbové olověné baterie řízené ventilem /VRLA/ typ AGM /absorbent glass mat/ 12V mají velmi nízký vnitřní odpor, který je předurčuje pro aplikace s vysokými vybíjecími proudy jako např. střídače /invertory/, ostrovní systémy (off-grid), záložní systémy (back-up), příďová kormidla a navijáky, startování generátorů apod.
 
Bezúdržbové olověné baterie řízené ventilem /VRLA/ typ GEL /gelové/ 12V mají lepší trvanlivost při cyklech hlubokého vybíjení (deep discharge) a všeobecně delší životnost. Použití čistého materiálu a „vápníkové technologie“ zajišťuje oběma typům baterií AGM a GEL nízkou hodnotu vlastního vybíjení, takže vydrží dlouhou dobu bez dobíjení.
 
Obě řady VRLA AGM i GEL 12V jsou dodávány od kapacity 60Ah s pokovenými plochými měděnými vývody zaručujícími co nejlepší elektrický kontakt bez použití standardních bateriových svorek a šroubovými svorníky pro kabelová oka pro rozměr šroubu M8. Baterie s menší kapacitou mají svorníky M6 nebo kontakty pro návlečné konektory.
Kvalita výroby baterií je zajišťována zavedeným systémem řízení kvality ISO 9001, baterie mají certifikáty CE a UL, dodávají se v zabezpečených ABS kontejnerech a mají dvouletou /2/ celosvětovou zárukou od firmy Victron Energy.
 
 
Bližší informace a více další podpůrné dokumentace k DC/AC bateriovým systémům firmy Victron Energy je možné získat na stránkách www.victronenergy.cz , které jsme dlouhodobě spoluvytvářeli.
 
 
KRÖSSING & PARTNER, s.r.o.
V Aleji 1052/51
25219 Rudná u Prahy
AKTUALITY

AKCE - sleva

Našim zákazníkům nabízíme akční slevu pro starší skladové střídače, nabíječky a solární regulátory. Bližší podrobnosti viz. na více info....
více info...
Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.